education-india.in


Other Colleges in
Jai Narain Vyas University
Other Colleges in
JodhpurSanskar International College
Sanskar Mahila Shkshan Prakshikshan Mahavidyalaya Details
Name Sanskar Mahila Shkshan Prakshikshan Mahavidyalaya
Affiliation Jai Narain Vyas University
Address Shanti Priya Nagar, Opp. Dev Nagar
Pincode: 342001
District: Jodhpur
State: Rajasthan
Contact Ph No: (0291) - 2752928
Email ID info@jnvu.org
Website
Sanskar Mandir Sanstha's Arts, & Commerce College