education-india.in


Other Colleges in
Jai Narain Vyas University
Other Colleges in
JodhpurMarwar Mahavidyalaya
Marwar Shikshak Prakshikshan Mahavidyalaya Details
Name Marwar Shikshak Prakshikshan Mahavidyalaya
Affiliation Jai Narain Vyas University
Address 107, Kamla Nehru Nagar
Pincode: 342009
District: Jodhpur
State: Rajasthan
Contact Ph No: (0291) - 5122101
Email ID info@jnvu.org
Website
Marwar Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya